fbpx

Nasze dodatkowe działania:

Zawody sportowe poza schroniskiem
Bieg na 6 łap dla Rodaka (dla Polaków z Kazachstanu, Mołdawii, Białorusi i Ukrainy)
Bieg na 6 łap Junior (dla Dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym)
Bieg na 6 łap Senior (dla Babć i Dziadziusiów z Domu Opieki Społecznej)
Muzyczny Bieg na 6 łap
Wykłady dot. bezdomności (w więzieniu, ośrodkach socjoterapii, szkołach, przedszkolach, kołach zainteresowań)
Dogoterapia w Szpitalu Psychiatrycznym dla Dzieci z depresją
Morsowanie za psio-kocie śniadanie
Bieg na 6 ton (zbiórka makulatury, którą spieniężamy na potrzeby Zwierzaków bezdomniaków)
Image module